Pianki montażowe – ich właściwości i klasyfikacja

Pianka poliuretanowa jest jednoskładnikowa, utwardzana wilgocią w powietrzu, pęczniejąca podczas utwardzania, półsztywna w formie aerozolu do montażu, fugowania i materiału izolacyjnego.

Elastyczne Pianki Poliuretanowe są stosowane głównie do montażu drzwi i okien, wypełnień, izolacji dźwiękowej i cieplnej, barier wodoszczelnych oraz izolacji przeciwpożarowej. Pianka poliuretanowa szybko reaguje z wilgocią zawartą w powietrzu i rozszerza się po nałożeniu. Dzięki wysokiej przyczepności poliuretan bardzo dobrze łączy się z nakładanymi powierzchniami.

Gdzie używa się pianki montażowej?

Montaż drzwi i okien to najbardziej efektywne obszary zastosowania pianek PU. Służy do izolacji instalacji elektrycznych, rur ciepłej i zimnej wody, klejenia dachówek, szczelności tarasów, betonowych ścian osłonowych, izolacji dachów przemysłowych, chłodni i lodowni, pokładów statków i jachtów, wypełnianie pustki między zewnętrznymi materiałami termoizolacyjnymi, przyczepność materiałów izolacyjnych, wypełnianie pustych przestrzeni i izolacja suchych magazynów żywności.

Jak używać pianek poliuretanowych PU?

Aparat słomkowy i pistoletowy przykręca się do zaworu zamontowanego na puszce. Puszka jest energicznie wstrząsana przez 20 minut i naciskaj na spust pipety lub pistoletu, trzymając go do góry nogami. Jak silna jest presja, produkcja jest tak intensywna. W przypadku powierzchni pionowych piankę należy zawsze nakładać od dołu do góry. Należy zwrócić uwagę, aby podczas aplikacji temperatura otoczenia i pojemnika pozostawała w zakresie podanym w TDS produktu.

Jakie są rodzaje pianki PU?

Pianki poliuretanowe można podzielić na dwie sekcje w zależności od rodzaju zastosowania i przeznaczenia.

1- Pianki PU zgodnie z ich rodzajem zastosowania;

Pianki ze słomką: Można je nazwać typem najczęściej i najlepiej sprzedających się pianek na rynku. Jest używany z aparatem słomkowym dostarczanym z każdym zbiornikiem. Jest preferowany do wypełniania szerokich pustek (średnio 200% – 250%) ze względu na wysoki współczynnik rozszerzalności.

Pianki z pistoletami: Używa się ich za pomocą specjalnego pistoletu do aplikacji. Produkt skierowany jest głównie do profesjonalistów. Preferowane jest wypełnianie stosunkowo wąskich pustych przestrzeni ze względu na niski współczynnik rozszerzalności (średnio% 0% -60%).

2- Pianki PU zgodnie z ich przeznaczeniem;

Pianki do wypełniania ubytków: Jest to standardowy i najczęściej używany rodzaj pianki.

Pianki adhezyjne: Są to pianki o zwiększonej przyczepności ze względu na bardzo niskie (minimalne) szybkości rozszerzania w porównaniu ze standardowymi piankami i gęstszym polimerem. Za pomocą tych produktów można łączyć materiały termoizolacyjne, takie jak EPX, XPS, gazobeton, cegła i różne materiały budowlane, takie jak marmur.

Wkład pianek poliuretanowych w izolację akustyczną, cieplną i wodną;

Izolacja akustyczna

Służą do wypełniania pustych przestrzeni między materiałami służącymi do izolacji akustycznej, pustek drzwiowych i okiennych, zapobiegania przenikaniu dźwięku, ciepła i powietrza, izolacji otoczenia kanałów wentylacyjnych, kominów i jednostek klimatycznych wystających z budynków i wielu innych podobnych pól.

Izolacja cieplna

Do izolacji cieplnej preferowane są dwuskładnikowe sztywne (mocne) pianki.

Izolacja wodna

Woda w żaden sposób nie może uszkodzić prawidłowo nałożonej i całkowicie utwardzonej pianki. Jednoskładnikowe pianki poliuretanowe są preferowane do zastosowań w środowisku zewnętrznym, ozdobnych basenach, łączeniu ze sobą kamieni ozdobnych, zapobiegając wyciekaniu wody z połączeń mechanizmów, takich jak jednostki klimatyczne w pojazdach typu karawana i anten.

Często Zadawane Pytania

Jak wytrzymała jest pianka PU?

Jak długo konstrukcja wytrzyma, jeśli nie wystawia intensywnego światła UV. Promienie UV powodują odkształcenie pianki, uszkadzając jej strukturę. Wysuszoną piankę można chronić przed niebezpiecznym światłem poprzez malowanie powierzchni.

Czy pianka poliuretanowa jest łatwopalna?


W klasyfikacji ogniowej B1 i B2 zgodnie z niemiecką normą DIN 4102 istnieją pianki ognioodporne, które są odporne na ogień przez pewien czas, gdy są wystawione na bezpośrednie działanie płomienia lub pozostają w miejscu, w którym ogień trwa.

Jak czyścić piankę montażową?


Najbardziej praktycznym sposobem czyszczenia mokrej piany jest użycie środka do czyszczenia pianki. Piankę, która jest zanieczyszczona podczas aplikacji, można usunąć ze wszystkich materiałów budowlanych, skóry, wyrobów tekstylnych, rozpylając na nią piankę czyszczącą, zanim wyschnie. Resztki piany można łatwo usunąć za pomocą środka do czyszczenia pianki. Aceton można również zastosować w przypadku, gdy pianka czyszcząca nie jest dostępna. Utwardzoną piankę można czyścić tylko metodami mechanicznymi, takimi jak nóż itp.

Jak mówi się na piankę poliuretanową na świecie?

Nazwy powszechnie używane na rynku; jednoskładnikowa pianka pu, pianka poliuretanowa, szczeliwo z pianki OCF, pianka do wypełniania szczelin, pianka do montażu okien, pianka montażowa, pianka montażowa, pianka do izolacji cieplnej, pianka do izolacji akustycznej, pianka do montażu drzwi, pianka izolacyjna, pianka konstrukcyjna.


Ww. amatorskie informacje nie są poradami specjalisty i wymagają skrupulatnej weryfikacji przed podjęciem jakichkolwiek działań na ich podstawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.